Μενού Κλείσιμο

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ;

Καθώς το ποσοστό των ανηλίκων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, αξίζει να αναφερθούμε στην ειδική μέριμνα του εργατικού δικαίου προς αυτούς, αλλά και στα δικαιώματα τους που συχνά διαφέρουν από αυτά των ενηλίκων μισθωτών.

 

Καταρχήν, ανήλικοι για το νόμο είναι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι, όμως, δεν έχουν συμπληρώσει καν το 15ο έτος απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, επιδείξεις μόδας, κινηματογραφικές λήψεις κλπ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εργοδότης ζητά την αντίστοιχη άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας (η οποία δεν ισχύει ποτέ για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών) και φροντίζει να μη θίγεται η υγεία και η ηθική του ανηλίκου. Για άλλες παρεμφερείς εργασίες, οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών απασχολούνται με άδεια του Υπουργού Εργασίας.

 

Η απασχόληση των ανηλίκων σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ανθυγιεινές ή σε κάθε εργασία που μπορεί να βλάψει την ψυχική τους υγεία και την πνευματική τους ανάπτυξη απαγορεύεται ρητά.

 

Επίσης, ανήλικοι που πηγαίνουν ακόμα σε γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνικό επαγγελματικό λύκειο ή είναι κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να εργάζονται πάνω από 6 ώρες την ημέρα και συνολικά 30 ώρες την εβδομάδα. Η αμοιβή τους είναι αντίστοιχη με αυτή του ανειδίκευτου εργάτη και ανάλογη με τις ώρες που δουλεύουν.

 

Τέλος, όσοι ανήλικοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος εφοδιάζονται υποχρεωτικά με βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου, που δίνεται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Ανήλικος, έκδοση βιβλιαρίου εργασίας, προϋποθέσεις

Για να εργαστεί ένας ανήλικος θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου.
Η διαδικασία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι:
Ο εργοδότης που προτίθεται να απασχολήσει ανήλικο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα απασχόλησης, καθώς και να περιγράφεται αναλυτικά τα καθήκοντα αυτού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο ανήλικος δεν θα απασχοληθεί σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.
Ο ανήλικος στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. καταθέτει αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκου, με συνημμένα:
• Δύο (2) φωτογραφίες
• Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
• Την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη
• Άδεια παραμονής σε ισχύ, σε περίπτωση αλλοδαπού.

κατεβαστε την αιτηση σε ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Υπευθυνη δήλωσηΥ/Δ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Ο ανήλικος παραλαμβάνει αθεώρητο βιβλιάριο καθώς και παραπεμπτικό για δημόσιο νοσοκομείο ή για το Ι.Κ.Α. όπου απευθύνεται για εξετάσεις, ώστε να λάβει υπογραφή-βεβαίωση-σφραγίδα (πάνω στο ίδιο το βιβλιάριο) σύμφωνα με την ειδικότητα που θα απασχοληθεί. Οι εξετάσεις με το παραπεμπτικό είναι δωρεάν. (Τονίζεται ότι ο ανήλικος εργαζόμενος πρέπει να λάβει θεώρηση πάνω στο βιβλιάριο καθώς και στρογγυλή σφραγίδα από το Δημόσιο Νοσοκομείο ή το Ι.Κ.Α).
Με το σφραγισμένο-θεωρημένο βιβλιάριο, επιστρέφει ο ανήλικος στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΤΚΕ) ώστε να λάβει πρωτόκολλο και να θεωρηθεί επίσημα το βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου.

Όταν θα παραλάβει ο ανήλικος το βιβλιάριο, σφραγισμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο ΤΚΕ, μπορεί να προσληφθεί από τον εργοδότη που συνέταξε την υπεύθυνη δήλωση. Το βιβλιάριο δεν ισχύει για κανένα άλλο εργοδότη και για καμία άλλη εργασία, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο ανήλικος επιθυμεί να εργαστεί σε άλλη εργασία, απαιτείται η προσκόμιση στο αρμόδιο ΤΚΕ νέας υπεύθυνης δήλωσης. Η θεώρηση των γιατρών ισχύει για ένα έτος. Ενδεχομένως όμως, σε περίπτωση που τα καθήκοντα τροποποιούνται, να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις. Για παράδειγμα ανήλικος εργαζόμενος στη Reception ενός ξενοδοχείου, μεταφέρετε σε τμήμα υγειονομικού ενδιαφέροντος.