Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΒΛΗΜΑTA ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

Επειδή τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι καταφεύγουν σε Ρύθμισεις Οφειλών εχει προκύψει το εξής πρόβλημα :

Σε περίπτωση που χρειασθεί μεταβίβαση συνόλου ή μέρους τις ακίνητης περιουσίας μας ο Συμβολαιογράφος θα μας ζητήσει Φορολογική Ενημερότητα για πώληση ακινήτου και Πιστοποιητικό Ενφια για κάθε ακίνητο που μεταβιβάζουμε.

Ηλεκτρονικά άν και έχετε κάνει ρύθμιση οφειλών δεν μπορείτε να πάρετε Ενημερότητα , αναγκαστικά θα μεταβείτε στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ και θα σας δώσουν κατά πάσα πιθανότητα Βεβαίωση Οφειλής για να παρακρατηθεί και να αποδοθεί το ποσό της ρύθμισης και ότι άλλο εκτός ρύθμισης (μή ληξιπρόθεσμο) από τον Συμβολαιογράφο στην Δ.Ο.Υ.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας για να συμπληρώσετε στην Αίτηση που θα σας δωθεί

Το όνομα του Συμβολαιογράφου και το ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβασθεί.

Εχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι Προιστάμενοι δεν τηρούν ευλαβικά το Νόμο και δίνουν ενημερότητα χωρίς παρακράτηση αυτό θα το ανακαλύψετε εκεί.

Πάντος θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια.

Τώρα το δεύτερο έγγραφο που θα σας ζητηθεί (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ) δεν εκδίδεται όταν μέσα στην ρύθμιση έχει και ποσά ΕΝΦΙΑ .

Θα πρέπει αναγκαστικά να μεταβείτε την ΔΟΥ σας και να ζητήσετε απο το Δικαστικό να σας διαχωρίσει από την Ρύθμιση τα ποσά που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ να τα πληρώσετε και να σας ξαναστήσουν την Ρύθμιση για να συνεχίζεται να την  πληρώνεται μειωμένη κατα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που αφαιρέθηκαν.

Τότε και μόνο τότε θα μπορέσετε εσείς ή ο λογιστή σας να σας εκδόσει τα Πιστοιητικά .

Καλό κουράγιο σε όσους αναγκαστούς να μπουν σε αυτή την διαδικασία.

 

Taxdoctor

Π.Κοζωνάκης