Μενού Κλείσιμο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ενημέρωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.2.2018 άλλαξαν οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) (ΦΕΚ 242/01.02.2018).
Οι αιτήσεις για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ θα υποβάλλονται απευθείας στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr) από τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ.