Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Ρυθμίσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000€

Κ.Υ.Α. αριθμ. 130060/2017 Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο…