Μενού Κλείσιμο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ POS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΣΗ ΚΑΔ

Μετα την προσθήκη ΚΑΔ για την υποχρεωτική προμήθεια POS σας παραθέτουμε τον ολοκληρωμένο πίνακα ανα ΚΑΔ οπως δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ  4309 /11-12-2017

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

33.12  Επισκευή μηχανημάτων

33.13  Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14  Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.20  Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.11  Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12  Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13  Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14  Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21  Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22  Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23  Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

36.00  Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

41.10  Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20  Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

43.21  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22  Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29  Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31  Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32  Ξυλουργικές εργασίες

43.33  Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34  Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91  Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99  Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11  Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19  Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20  Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32  Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40  Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21  Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22  Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23  Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24  Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε

εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26  Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30  Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43  Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53  Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73  Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

47.74  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα

καταστήματα

47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

 

 

47.91  Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

49.10  Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39  Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.42  Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24  Διακίνηση φορτίων

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90  Άλλα καταλύματα

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29  Άλλες υπηρεσίες εστίασης

56.30  Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.14  Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.10  Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20  Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30  Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01  Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

65.12  Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31  Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10  Νομικές δραστηριότητες

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου• παροχή φορολογικών συμβουλών

71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

74.20  Φωτογραφικές δραστηριότητες

75.00  Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11  Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12  Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

 

77.21  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22  Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.30  Δραστηριότητες έρευνας

81.21  Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού

καθαρισμού

81.29  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53  Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10  Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10  Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90  Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

91.02  Δραστηριότητες μουσείων

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12  Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21  Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22  Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και

κήπου

95.24  Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25  Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

96.01  Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.03  Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξίας