Μενού Κλείσιμο

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Διορία μέχρι 31 Μαΐου για να αποσύρουν όλες οι επιχειρήσεις τις παλαιές ταμειακές μηχανές (εγκρίσεως έως και το 2014) δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι την ημερομηνία εκείνη θα πρέπει να διαγραφούν από το Taxis όλες οι ταμειακές μηχανές που έχουν δηλώσει οι καταστηματάρχες και λοιποί επιτηδευματίες, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 179 μοντέλων που ορίζονται σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Με βάση την απόφαση αυτή [εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄)] οι μηχανές που αποσύρονται επειδή δεν μπορούν να συνδεθούν online με την εφορία, είναι η εξής:

Α/Α    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1    LD201G    15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
2    SYNTHEX900P    15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
3    GI 980    15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
4    FGL 980    15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
5    DEM-204    15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
6    PBM PE1    15 ΘΓ 298/22-12-2003
7    SAREMAGAS    15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
8    PROLINE PETROL    15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
9    ICS GAS PUMP    15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
10    FUEL MANAGER    15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
11    NCR REAL POS 7167    15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
12    PBM NE1    15 ΘΖ 306/13-05-2004
13    PROLINE ERGO SPEED    15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
14    FS MICROFISCAL PFP    15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
15    CASIO FE5000G    15 ΕΥ 309/20-05-2004
16    SAM4S ER-350F    15 ΔΗ 310/03-06-2004
17    POSI FISCAL II/C    15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
18    SAMSUNG FISCAL 350    15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
19    IBM 4610-KH5 SURE MARK    15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
20    SYNTHEX550 ACR    15 ΣΧ 314/01-07-2004
21    ARCADIA 6010 PLUS    15 ΓΕ 315/22-07-2004
22    SAM4S ER-420M    15 ΓΩ 316/11-10-2004
23    SAM4S ER-5200    15 ΣΩ 317/11-10-2004
24    SAM4S ER-5240    15 ΧΩ 318/11-10-2004
25    LD-90 FISCAL    15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
26    MF-EJ210    15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
27    SYNTHEX450 EJR    15 ΛΥ 321/16-12-2004
28    NCR REALPOS 7197    15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
29    T EPSON 6000    15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
30    SOLIDUS ST-50    15 ΣΔ 324/04-03-2005
31    QUORION CR30T2    15 ΘΠ 325/18-04-2005
32    JUNIOR    15 ΟΧ 326/18-04-2005
33    DL-80    15 ΝΠ 327/17-05-2005
34    PBM NE-2    15 ΘΗ 328/13-07-2005
35    HITECH 458 G    15 ΑΞ 329/02-08-2005
36    HITECH 458G-REST    15 ΕΞ 330/02-08-2005
37    PROLINE 10    15 ΩΔ 331/02-08-2005
38    DCR GIOTTO-B    15 ΡΠ 334/13-12-2005
39    DCR GIOTTO    15 ΡΓ 335/13-12-2005
40    SAREMAXT-NEW    15 ΗΖ 336/13-12-2005
41    SHARP ER-A227G    15 ΣΗ 337/20-12-2005
42    DR 570 LT    15 ΔΡ 338/20-12-2005
43    LD 628 FISCAL    15 ΛΕ 339/20-12-2005
44    ASTERIAS DCR MICROTHERM    15 ΔΒ 340/09-02-2006
45    ASTERIAS DCR LADYTHERM    15 ΔΛ 341/09-02-2006
46    ICS ELEGANT    15 ΚΗ 342/16-02-2006
47    ICS EXTRA    15 ΚΘ 343/02-03-2006
48    ADMATEPLUS+    15 ΦΒ 344/17-05-2006
49    SAM4S ER-380    15 ΔΩ 345/17-05-2006
50    DPS S-2020    15 ΤΨ 346/12-07-2006
51    DPS S-2020R    15 ΣΖ 347/12-07-2006
52    MERCURY130F    15 ΦΗ 348/12-07-2006
53    EURO-2100    15 ΝΛ 349/06-09-2006
54    EURO-2100MP    15 ΚΜ 350/06-09-2006
55    i-POS    15 ΒΤ 351/06-09-2006
56    EUROSHOP 258    15 ΤΦ 352/27-10-2006
57    D.P.S. S-700    15 ΤΩ 353/03-11-2006
58    EUROSMART258    15 ΒΖ 354/03-11-2006
59    ZIP 258    15 ΒΨ 355/03-11-2006
60    ICS EASY FISCAL    15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
61    ICS ELEGANT PLUS    15 ΦΥ 357/29-11-2006
62    CASIO FE-811    15 ΩΒ 361/15-02-2007
63    PROLINE COSMOS B    15 ΦΨ 362/15-02-2007
64    PROLINE COSMOS Α    15 ΥΚ 363/15-02-2007
65    IS-1    15 ΣΘ 364/15-02-2007
66    ER-2500    15 ΘΙ 365/22-02-2007
67    CASH 3500    15 ΠΘ 366/22-03-2007
68    NATIONALOPALINA    15 ΨΩ 367/22-03-2007
69    NATIONALOPALINARS    15 ΩΧ 368/22-03-2007
70    D.P.S. S-800    15 ΨΑ 369/22-03-2007
71    EURO-200TX    15 ΘΡ 370/21-06-2007
72    MERCURY140F    15 ΦΖ 371/21-06-2007
73    PALMARPLUS    15 ΩΖ 373/02-08-2007
74    INFO CARINA    15 ΨΒ 374/02-08-2007
75    ASTERIAS SERENE    15 ΔΧ 376/02-08-2007
76    ASTERIAS SUPER 2200    15 ΘΣ 377/02-08-2007
77    QUORION CR 1222    15 ΠΖ 378/21-01-2008
78    GTM-100    15 ΣΙ 379/21-01-2008
79    CASIO TE-300F    15 ΧΒ 380/21-01-2008
80    OLIVETTI CRF 100    15 ΙΓ 381/21-01-2008
81    TOSHIBAFISCAL    15 ΚΩ 382/21-01-2008
82    ASTERIAS SERENA PLUS    15 ΨΔ 383/28-01-2008
83    MF-EJ320    15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
84    SAM4S ER-260BF    15 ΛΧ 385/13-03-2008
85    FPU-EJ    15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
86    CASH 2100    15 ΓΚ 387/13-03-2008
87    SAREMASUPERAMERICA    15 ΛΗ 388/13-03-2008
88    ER-497G    15 ΓΑ 389/15-05-2008
89    SOLIDUS ST-500    15 ΣΞ 390/15-05-2008
90    PBM NE-3    15 ΠΞ 391/15-05-2008
91    IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α    15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
92    IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β    15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
93    IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ    15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
94    IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ    15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
95    SATURNO    15 ΨΕ 396/15-05-2008
96    D.P.S. Open Cash    15 ΦΤ 397/10-07-2008
97    TEPSON TM-81F    15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
98    LINEA    15 ΘΤ 399/10-07-2008
99    NESSO    15 ΨΖ 400/10-07-2008
100    ICS MICROPOS PLUS    15 ΓΖ 401/10-07-2008
101    ARCADIA III    15 ΣΥ 402/22-10-2008
102    WISDOR CRD81    15 ΓΘ 403/22-10-2008
103    AS220 FISCAL AEPSON    15 ΑΨ 404/22-10-2008
104    NORIKON-58    15 ΓΙ 405/22-10-2008
105    ER-357G    15 ΓΞ 406/16-12-2008
106    MF-EJ210A    15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
107    ADMATECRF 500    15 ΦΘ 409/12-05-2009
108    CASH 2300    15 ΠΦ 410/12-05-2009
109    NORIKOA-28    15 ΘΛ 411/26-06-2009
110    NORIKOA-38    15 ΦΝ 412/26-06-2009
111    ACLASCR68AF    15 ΛΓ 413/26-06-2009
112    DCR NOZOMI    15 ΣΦ 414/26-06-2009
113    NORMA    15 ΓΟ 416/30-09-2009
114    DCR SERENE ENERGY    15 ΣΨ 417/30-09-2009
115    EPSON FP-81F    15 ΓΠ 419/30-09-2009
116    CASIO FE-5100 G    15 ΓΨ 420/26-11-2009
117    SAM4S ER-230F    15 ΘΧ 422/26-11-2009
118    CARATFAVOURITE    15 ΛΖ 425/26-11-2009
119    ST 51    15 ΦΙ 427/31-03-2010
120    QUORION CR 28    15 ΠΩ 429/11-05-2010
121    DR-570-LTV2    15 ΘΩ 430/11-05-2010
122    PROLINE ERGOSPEED II    15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
123    CARATMOBILE    15 ΒΔ 434/28-05-2010
124    POCKET +    15 ΒΞ 435/28-05-2010
125    ER-A285G    15 ΘΨ 437/04-06-2010
126    WISDOR CRL    15 ΗΩ 438/04-06-2010
127    PROLINE 20    15 ΨΚ 439/04-05-2010
128    HITEC PLUS    15 ΨΛ 440/04-06-2010
129    HITEC PLUS – E    15 ΩΗ 441/04-06-2010
130    SAREMADI50 / EJ    15 ΨΘ 442/15-06-2010
131    NCR REAL POS 7167-2011    15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
132    DL – 90 EXPRESS    15 ΩΤ 444/15-06-2010
133    DCR MY CASH 27    15 ΨΗ 445/25-06-2010
134    ER – A295G    15 ΛΚ 446/25-06-2010
135    RBS – MERCAT0    15 ΩΣ 447/25-06-2010
136    INFO CARINA PLUS    15 ΨΧ 448/25-06-2010
137    GTM – 200    15 ΨΙ 450/02-07-2010
138    ICS ELEGANT II    15 ΨΤ 451/02-07-2010
139    SCIROCCOPLUS    15 ΩΥ 452/02-07-2010
140    NORMAMOBILE    15 ΩΝ 453/02-07-2010
141    INFO CARINA i28    15 ΜΩ 457/19-07-2010
142    SAM 4S ER-420 MF    15 ΩΟ 458/19-07-2010
143    PE – 2    15 ΛΙ 459/28-07-2010
144    ICS EXTRA II    15 ΟΠ 460/28-07-2010
145    ADMATEPLUSII    15 ΜΘ 462/28-07-2010
146    MERCURY230F    15 ΔΝ 463/28-07-2010
147    DPS S-710    15 ΩΨ 465/07-10-2010
148    OLIVETTI CRF 300    15 ΘΦ 466/07-10-2010
149    LINDOS PORTABLE    15 ΨΠ 468/25-11-2010
150    PosiFiscalIII    15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
151    IBM 4610 Suremark Model KB3    15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
152    SAREMAGRILLO/ EJ    15 ΟΞ 471/16-02-2011
153    HITEC REST PLUS    15 ΚΞ 472/07-04-2011
154    OLIVETTI CRF 200    15 ΙΨ 473/07-04-2011
155    DATECSCTR400    15 ΘΞ 474/26-05-2011
156    SAM4S ER-380F    15 ΖΘ 476/30-06-2011
157    i-POS PLUS    15 ΖΩ 477/21-07-2011
158    CASIO TE-350F    15 ΩΛ 478/21-07-2011
159    DPS NEON    15 ΚΨ 479/06-10-2011
160    DCR EasyJ 58    15 ΩΚ 480/06-10-2011
161    DATECSCTR200    15 ΨΦ 481/06-10-2011
162    SAM4S ER-430M    15 ΡΣ 482/06-10-2011
163    QUORION QMP50    15 ΩΠ 485/28-12-2011
164    INFO CARINA NET    15 ΟΘ 486/29-03-2012
165    ACRER-460EJ    15 ΟΣ 487/25-04-2012
166    KOSMOLINEPLUS    15 ΛΘ 488/25-04-2012
167    DCR NOZOMI II    15 ΨΡ 489/31-10-2012
168    KOSMOLINE    15 ΨΣ 490/31-10-2012
169    MF – EJ320A    15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
170    MF – EJ210B    15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
171    PBM NE-5    15 ΧΘ 493/15-11-2012
172    IBM 4610 SureMark Model GB3μ    15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
173    IBM 4610 SureMark Model GR3τ    15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
174    RBS MERCATO II    15 ΨΥ 496/15-01-2013
175    TEPSON – 6000 PLUS    15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
176    SAREMAPOINT / EJ    15 ΝΨ 498/12-06-2013
177    IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ    15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
178    IBM 4610 SureMark Model GB3ε    15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
179    IBM 4610 SureMark Model GR3ι    15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Οι κάτοχοι αυτών των τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται πρόστιμα έως 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.