Μενού Κλείσιμο

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Με απόφαση της ΓΓΔΕ τα συμφωνητικά μεταξυ επαγγελματιών και εταιρειων θα υποβάλονται μέσω taxis και όχι στις Δ.Ο.Υ από την 01/01/2015 και στο εξής με την συχνότητα που ίσχυε και με την χειρόγραφη υποβολή .
1ο τρίμηνο 2015 μέχρι τέλος Απριλίου ,
2ο Τρίμηνο μέχρι τέλος Ιουλίου ,
3ο Τρίμηνο τέλος Οκτωβρίου και
4ο Τρίμηνο τέλος Ιανουαρίου 2016.