Μενού Κλείσιμο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-2009

ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ) ΣΣΕ των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας – Π.Κ.: 69/18.7.2008

Κυριακή, Μαρτίου 22, 2009, 05:00 ΜΜ

Στην Αθήνα σήμερα 24.6.2008 οι υπογράφοντες αφενός: Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Βασίλειος Λιαμέτης και Ανδρέας Βερδούλης, ως εκπρόσωποι της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσικλετών «ΕΟΒΕΑΜΜ» και Ανδρουλάκης Γεώργιος και Σπυρίδων Στυλιαρογιάννης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέρου οι: Στεφανόπουλος Ιωάννης και Σταματάκης Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι, χωρίς εξαίρεση, οι εργαζόμενοι, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι και βοηθοί τεχνιτών των κάθε είδους μεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τμημάτων αυτών, που ασχολούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, επισκευή, συναρμολόγηση, συσκευασία κ.λπ. μετάλλων όλης της χώρας ή σε τμήματα επεξεργασίας κ.λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων ή εκμετάλλευσης ή εργολήπτες ή υποκατασκευαστές και εργολάβους που ασχολούνται με εργασίες επί κάθε είδους μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις κατασκευές και επισκευές ποδηλάτων. Στην παρούσα υπάγονται και οι απόφοιτοι μέσων αναγνωρισμένων από το κράτος σχολών τεχνικής εκπαίδευσης (Δ.Α.24/2004). Η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που καλύπτονται από την εκάστοτε ισχύουσα σύμβαση της ΠΟΒΑΚΩ (τεχνιτών και βοηθών τεχνιτών αργυροχρυσοχοΐας, πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιίας).
Στην παρούσα υπάγονται και οι τεχνίτες που απασχολούνται στη θερμή εξέλαση και θερμή διέλαση.
Επίσης, οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι μετάλλου με τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικότητες, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης.

I. Τεχνίτες – τεχνίτριες
1. Όσοι τεχνίτες εργάζονται σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως παραγωγής, επεξεργασίας, επισκευής, συναρμολόγησης, συσκευασίας κ.λπ. κάθε είδους μετάλλου και σε τμήματα επεξεργασίας μετάλλου άλλων επιχειρήσεων σε κατασκευές πλαισίων αμαξωμάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και συνεργείων κάθε είδους επισκευής αυτοκινήτων, οχημάτων, γεωργικών και σκαπτικών μηχανημάτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων τεχνικών έργων, σε συναρμολογήσεις, κατασκευές ή επισκευές δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων παραγωγής ηλεκτροδίων, παραγωγή – επισκευή όπλων ή τμημάτων όπλων ή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, καθώς και εκρηκτικών, παραγωγή βιτρινών και φωτιστικών, παραγωγή – επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων κάθε είδους, στην παραγωγή και επισκευή οικιακών, επαγγελματικών συσκευών, στην παραγωγή και επισκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καθώς και στην παραγωγή και επισκευή συσσωρευτών (μπαταρίες), στην παραγωγή, επισκευή μεταλλικών μικροαντικειμένων, οργάνων ακριβείας, αθλητικών οργάνων και σε κάθε είδους μηχανολογικές κατασκευές, πάσης φύσεως καλώδια, ελεγκτές ποιοτικού ελέγχου, στην τοποθέτηση, επισκευή και συναρμολόγηση κλιματιστικών μηχανημάτων παντός τύπου, στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων συναγερμού, καθώς και λοιπών αισθητηρίων οργάνων – ήχου – αφής – πυρασφάλειας κ.λπ., σε όλη τη χώρα.
2. Τεχνίτες: Σιδηρουργοί, συγκολλητές πάσης φύσεως, ηλεκτροσυγκολλητές άνευ πτυχίου, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, κοπής – διαμόρφωσης μετάλλων, φλογοχειριστές, συναρμολογητές πλαισίων, μονταδόροι, πονταδόροι, φανοποιοί, βαφείς, ξυλουργοί, διακοσμητές, ταπετσέρηδες, τεχνίτες κλιματισμού, βουρτσαδόροι, εφαρμοστές, χειριστές εργαλειομηχανών (τόρνου, ράντιαλ, ρεκτιφιέ, πλάνης, φρεζοδράπανου, γραναζοκόπτη, μπόριγκ, παντογράφων κ.λπ.), τροχιστές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί γεωργικών μηχανημάτων, τεχνίτες φρένων, φανοποιοί, ηλεκτροτεχνίτες (ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων), μηχανοτεχνίτες μηχανών θάλασσας, μηχανημάτων τεχνικών έργων και πάσης φύσεως ΜΕΚ, ηλεκτρονικοί συσκευών θάλασσας, ηλεκτρονικοί συσκευών ξηράς, τεχνίτες φωτιστικών, λευκοσιδηρουργοί, μαζγαλατζήδες, χύτες κάθε μετάλλου, πρακτικοί μηχανικοί, εργατοτεχνίτες καθαρισμού πλοίων, τεχνίτες συναρμολόγησης ηλεκτρολογικού υλικού. Λιπαντές και πλύντες, καμινευτές, στραντζαδόροι, χειριστές αυτόματων – ημιαυτόματων χειροκίνητων πρεσών, μηχανοξυλουργοί συντηρητές μηχανικού εξοπλισμού κτιρίων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χειριστές μηχανημάτων κοπής μετάλλου (ψαλίδια), εργάτες αποθηκών, υδραυλικοί αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων φόρτισης μπαταριών (φορτιστές), αμμοβολιστές, υδροβολιστές και χρωματιστές, τεχνίτες ελεγκτές ποιότητας, τεχνίτες κάθε είδους, επεξεργασία, επισκευή, συντήρηση, συναρμολόγηση, συσκευασία επί μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων κάθε είδους (Πίνακας τεχνίτες-τριες).

II. Ηλεκτροσυγκολλητές

III. Έκτακτοι εργατοτεχνίτες ορισμένου χρόνου ή έργου που δουλεύουν σε:
1. α)
Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή σε διαλύσεις πλοίων.
β) Διάφορες κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
γ) Διάφορες επιχειρήσεις μετάλλου ή τμήματα επεξεργασίας μετάλλου άλλων επιχειρήσεων.
2. Λεβητοποιοί, ελασματουργοί και μονταδόροι ελασματουργοί, οξυγονοκολλητές, μονταδόροι διαμορφωτές και μονταδόροι σωλήνων, σωληνουργοί, υδραυλικοί πλοίων, αμμοβολιστές, υδροβολιστές, ματσακονιστές, βαφείς, υφαλοχρωματιστές, μανουβραδόροι, καθαριστές, σκαλωσατζήδες, ηλεκτροσυγκολλητές, φλογοχειριστές, μηχανουργοί, μηχανοτεχνίτες, εφαρμοστές και κάθε άλλη τεχνική ειδικότητα που αναφέρεται στην παρούσα (κατηγορία I ως άνω).

IV. Εργαζόμενοι με τις παρακάτω ειδικότητες και στις ακόλουθες επιχειρήσεις:
1. Εργάτες-τριες αυλής, ανειδίκευτοι εργάτες (μόνο οι εκτός παραγωγικής διαδικασίας), εργάτες-τριες καθαριότητας, αποθηκών, γραφείων (Πίνακας «Εργάτες αυλής γενικών καθηκόντων»).
2. Εργάτες μόνιμων ή πλωτών δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών, που απασχολούνται στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαμενισμό, αποδεξαμενισμό κ.λπ. των επισκευαζόμενων και ναυπηγούμενων πλωτών μέσων, καθώς και εργάτες που ασχολούνται με τον ευπρεπισμό και συντήρηση πλωτών και μόνιμων δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών, καθώς και εργάτες κίνησης πλοίου.
3. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στα εργοστάσια: χαλυβδοφύλλων, χαλυβουργίας κ.λπ., μεταλλουργικές επιχειρήσεις, όπως και σε μεταλλουργικά τμήματα οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν είναι αυτή μεταλλουργική, με τις παρακάτω ειδικότητες.
4. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών σε απλά, ημιαυτόματα ή αυτόματα μηχανήματα, που εργάζονται στα έλαστρα, κλιβάνους, ψαλίδια κοπής ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, μηχανήματα διαμόρφωσης, γραμμές καθαρισμού και επιφανειών, αποξειδώσεις, συντήρηση πυρίμαχων επενδύσεων κλιβάνων και λοιποί εργαζόμενοι στις παραπάνω εργασίες.
5. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας κ.λπ. κάθε είδους μετάλλου, σε τυπώσεις καρδιών, σε προτυποποιία, σε διακοσμήσεις παντός είδους, σε πλαστικοποιήσεις, σε χυτήρια (σιδήρου, χαλκού, χυτοσιδήρου, ορείχαλκου, αλουμινίου, μολύβδου κ.λπ.).
6. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών: σε μηχανήματα λευκοσιδηρουργίας, κυτιοποιίας, κουτιών μετάλλου, χυτόπρεσες, σε σιδηρές κατασκευές, σε συναρμολογήσεις και αποσυναρμολογήσεις μεταλλικών κατασκευών, σε μηχανολογικές κατασκευές κάθε είδους, σε κλειθροποιίες, σε συρματουργία, σε καρφοβελονοποιία, σε βιδοποιία, σε χαλκουργία και ορειχαλκουργία, σε παραγωγή και επεξεργασία αλουμινίου και αλουμινόχαρτου, σε πρέσες χαλκού, σε πρέσες προφίλ αλουμινίου, σε ηλεκτροδιαβρώσεις μητρών και σε διορθώσεις μητρών και εξέλκυσης πάσης φύσεως μετάλλων, σε μεταλλικά έπιπλα, σε γεωργικά εργαλεία, στην κατασκευή συρματοπλεγμάτων, σε κάθε είδους δομικών πλεγμάτων και πλεκτών συρμάτων με αυτόματη συγκόλληση ή μη, σε πλυντήρια και ευθυγραμμίσεις σύρματος, στην παραγωγή ηλεκτροδίων, φωτιστικών.
7. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σε εμαγιέ, σε ανοπτήσεις λουτήρων, σε μπάνια πάσης φύσεως, χρωμιώσεις και ανοξειδώσεις, σε ψεκασμούς άνω και κάτω τύπων, σε βούρτσες πάσης φύσεως μετάλλου, σε γαλβανισμούς.
8. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνίτες σε ηλεκτροπόντες, μήτρες σε βαφεία μετάλλου, σε επινικελωτήρια, σε επιμεταλλώσεις, σε μηχανές αυτόματης συγκόλλησης, σε συγκολλήσεις κασσίτερου, σε κάθε είδους συγκολλήσεις, σε τροχούς, σε μαζγαλάδες, σε πρέσες παντός είδους, σε στράντζες, σε μολυβδουργία, σε κατασκευές εξαρτημάτων πλοίων, σε αμμοβολές, υδροβολές, σε υδρογονοκολλήσεις κ.λπ.
9. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών σαν ελεγκτές ποιότητας (οπτικός και μηχανικός έλεγχος, π.χ. διαστάσεις επιφανειών, σκληρότητα υλικών, καταστροφικός και μη καταστροφικός έλεγχος κ.λπ.).
10. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή, επισκευή, συντήρηση και συναρμολόγηση σε ηλεκτρονικές πλακέτες και σε κάθε τύπο ηλεκτρικών συσκευών και κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού. Σε εξαρτήματα ηλεκτρονικών συσκευών θάλασσας και ξηράς, καθώς και ολοκληρωμένων κατασκευών [ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεοράσεις, κουζίνες, ψυγεία (επαγγελματικά, οικιακά, αυτοκινήτων κ.λπ.), απορροφητήρες, τοστιέρες, φωτιστικά, θερμοσυσσωρευτές, θερμοσίφωνες, τηλεπικοινωνιακά ικριώματα, συστήματα ενδοσυνεννόησης κ.λπ.].
11. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στις επιχειρήσεις κάθε είδους μεταλλικών καλωδίων και με οποιαδήποτε επένδυση ή κατασκευής μεταλλικών κουτιών ή σε επιχειρήσεις φανοποιίας.
12. Αυτοί που εργάζονται και οι βοηθοί τεχνιτών στο πισσάρισμα κάθε αντικειμένου και κατασκευές, υφαλοχρωματισμούς, υφαλοκαθαρισμούς, χρωματισμούς, ματσακονισμούς, αμμοβολισμούς, καθαρισμούς, χειρισμούς πίεσης (αμμουδιέρηδες) κάθε μεταλλικής κατασκευής και αντικειμένου ξηράς, θάλασσας και σε σωληνοποιίες. Στην ανέγερση και διάλυση ικριωμάτων παντός τύπου, ξύλινων ή μεταλλικών και σε οποιονδήποτε χώρο (ξηρά ή πλωτά μέσα), μεταφορές βαρέων αντικειμένων (μανουβραδόροι).
13. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών σε εργαλειομηχανές πάσης φύσεως και εργαλειοεπισκευαστές πάσης φύσεως, που εργάζονται σε τόρνο, πλάνη, φρέζα, δράπανο, φρεζοδράπανο, γραναζοκόπτη, ρεκτιφιέ, παντογράφο, μηχανές ζυγοστάθμισης, μπόρινγκ, μαζγαλά κ.λπ. Ρυθμίσεις αυτόματων και ημιαυτόματων μηχανών.
14. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, δοκιμαστική λειτουργία κ.λπ. των πάσης φύσεως κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανών εσωτερικής – εξωτερικής καύσης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και των εξαρτημάτων και λοιπών μηχανισμών αυτών είτε αυτές είναι εγκατεστημένες στην ξηρά είτε σε κατασκευαζόμενα και επισκευαζόμενα πλωτά μέσα και δεξαμενές είτε εγκατεστημένες ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούμενες σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναμης οχημάτων αυτοκινήτων, τρίκυκλων, δίκυκλων, πάσης φύσεως ανυψωτικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχημάτων, κλαρκ, γεωργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων.
15. Οι εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στη συντήρηση και επισκευή κ.λπ. πάσης φύσεως κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανολογικών εγκαταστάσεων (ξηράς – θάλασσας).
16. Οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί τεχνιτών που επισκευάζουν και κατασκευάζουν ή συναρμολογούν στον πάγκο εξαρτήματα μηχανών και μηχανημάτων και εφαρμόζουν αυτά κατά περίπτωση.
17. Οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί τεχνιτών στην κατασκευή και επισκευή παντός τύπου λέβητα. Διαμορφώσεις σωλήνων παντός υλικού, σε υδραυλικά πλοίων, σε συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε οξυγονοκοπές, σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης ελασμάτων, σε διαλυτήρια πλοίων, σε σιδηρουργία.
18. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στους καθαρισμούς πλοίων και πλωτών μέσων.
19. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στην παραγωγή και επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων κάθε είδους, στην παραγωγή – επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, στην παραγωγή και επισκευή ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, στην παραγωγή – επισκευή συσσωρευτών.
20. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών σε πάσης φύσεως αμαξώματα και σε συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, στην οδική βοήθεια και σταθμούς οδικής βοήθειας.
21. Στην παραγωγή και επισκευή τμημάτων αυτοκινήτων (ψυγεία, εξατμίσεις, καταλύτες, καθίσματα κ.λπ.).
22. Εργάτες αποθήκης υλικών και μετάλλου, σε αποθήκες ή σε χώρους εμπορίας ακατέργαστων, ημιακατέργαστων, έτοιμων προϊόντων μεταλλουργικών επιχειρήσεων.
23. Εργαζόμενοι και βοηθοί τεχνιτών στην επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση μηχανημάτων κλιματισμού – ανίχνευσης – αφής – πυρασφάλειας, καθώς και στην τοποθέτηση, συντήρηση ηχητικών συσκευών.
(Οι εργαζόμενοι των παρ. 2-23 αμείβονται με τον Πίνακα «Εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις μετάλλου»).

Δ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αυξάνονται κατά 3% από 1.1.2008 και κατά 3,5% από 1.9.2008 και κατά 3% από την 1.1.2009 και κατά 3,5% από 1.9.2009 και διαμορφώνονται ως εξής:
1. Το κατώτατο ημερομίσθιο των τεχνιτών-τριών (Κεφάλαιο I) διαμορφώνεται:
Από 1.1.2008 σε 35,96 ευρώ και από 1.9.2008 σε 37,22 ευρώ
Από 1.1.2009 σε 38,34 ευρώ και από 1.9.2009 σε 39,68 ευρώ

2. Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών όλων των ηλεκτροσυγκολλητών του Κεφαλαίου II, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα:
Ηλεκτροσυγκολλητές Α? τάξης
Από 1.1.2008, 916,12 ευρώ και από 1.9.2008, 948,18 ευρώ
Από 1.1.2009, 976,63 ευρώ και από 1.9.2009, 1.010,81 ευρώ
Ηλεκτροσυγκολλητές Β? τάξης
Από 1.1.2008, 871,50 ευρώ και από 1.9.2008, 902,00 ευρώ
Από 1.1.2009, 929,06 ευρώ και από 1.9.2009, 961,57 ευρώ

3. Οι έκτακτοι ορισμένου χρόνου ή έργου απασχολούμενοι του Κεφαλαίου III αμείβονται ως εξής:
Τεχνίτες έως πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσίας, κατώτερο ημερομίσθιο:
Από 1.1.2008, 65,02 ευρώ και από 1.9.2008, 67,29 ευρώ
Από 1.1.2009, 69,31 ευρώ και από 1.9.2009, 71,73 ευρώ
Πάνω από πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσίας, κατώτερο ημερομίσθιο:
Από 1.1.2008, 90,95 ευρώ και από 1.9.2008, 73,43 ευρώ
Από 1.1.2009, 75,63 ευρώ και από 1.9.2009, 78,27 ευρώ
Εργαζόμενοι και βοηθοί των πιο πάνω αμείβονται με κατώτερο ημερομίσθιο:
Από 1.1.2008, 49,07 ευρώ και από 1.9.2008, 50,79 ευρώ
Από 1.1.2009, 52,31 ευρώ και από 1.9.2009, 54,14 ευρώ
Στα ημερομίσθια των ειδικοτήτων της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που προβλέπονται από την παρούσα, εκτός του επιδόματος αναρρίχησης 15%, καθώς και το επίδομα επίβλεψης εργοδοτών – προϊσταμένων 20%.
4. Οι εργαζόμενοι του Κεφαλαίου IV, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αμείβονται με κατώτερο ημερομίσθιο:
Από 1.1.2008, 34,70 ευρώ και από 1.9.2008, 35,91 ευρώ
Από 1.1.2009, 36,99 ευρώ και από 1.9.2009, 38,28 ευρώ
Όλοι όσοι περιλαμβάνονται και αναφέρονται ως βοηθοί τεχνιτών, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών γενικής προϋπηρεσίας θεωρούνται ως τεχνίτες και αμείβονται με τους όρους αμοιβής των τεχνιτών (Κεφάλαιο I).
5. Ανήλικοι εργαζόμενοι ηλικίας από 15 έως και 17 ετών, καθώς και οι μαθητευόμενοι που ειδικεύονται και είναι κάτω των 18 ετών, αμείβονται όπως ορίζει η εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Τριετιών: Σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων της παρούσας χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 6% για τις τρεις (3) πρώτες τριετίες και 4% για τις τρεις (3) επόμενες και μέχρι έξι (6) τριετίες. Όλα τα ποσοστά των τριετιών υπολογίζονται πάνω στο κατώτερο βασικό των διαφόρων ειδικοτήτων όλων των κατηγοριών.
Από την ως άνω ρύθμιση εξαιρούνται:
α) Οι ηλεκτροσυγκολλητές Α? και Β? τάξης, των οποίων οι μισθοί προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (επτά τριετίες). Οι τρεις (3) πρώτες τριετίες με ποσοστό 6%, οι υπόλοιπες τέσσερις (4) με ποσοστό 5%.
Σαν προϋπηρεσία υπολογίζεται από τον πρώτο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του βοηθού ηλεκτροσυγκολλητή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα της ηλεκτροσυγκόλλησης μέσα και έξω από τη χώρα σε οποιονδήποτε εργοδότη (μόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές).
Το επίδομα τριετίας δίδεται με τη μορφή τεθλασμένου συστήματος.
Ως βάση για τον υπολογισμό των ποσοστών του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας λαμβάνεται ο κατώτερος βασικός μισθός, προσαυξημένος κάθε φορά με τις προηγούμενες τριετίες (μόνο για τους ηλεκτροσυγκολλητές).
β) Οι εργαζόμενοι αυλής, καθαριότητας και οι ανειδίκευτοι εργάτες (εκτός παραγωγής) που παίρνουν τρεις (3) τριετίες από 6%. Τα ποσοστά των τριετιών υπολογίζονται και στην περίπτωση αυτή πάνω στο κατώτερο βασικό των ως άνω ειδικοτήτων (Σ.Σ.Ε. της 17.6.1993).
2. Επίδομα οικογενειακό: Επίδομα γάμου 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εργαζομένων για τον σύζυγο ή τη σύζυγο, ανεξάρτητα εάν εργάζεται ο ή η σύζυγος ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται πάντα επί του προσαυξημένου με τις τριετίες μισθού ή ημερομισθίου.
Το επίδομα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται επίσης στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον αυτοί-ές έχουν την επιμέλεια των παιδιών (Σ.Σ.Ε. της 17.6.1993, η οποία παραπέμπει στη Σ.Σ.Ε. έτους 1991).
3. Ανθυγιεινό επίδομα: Καταβάλλεται πάντα υπολογιζόμενο στα νέα κατώτερα ημερομίσθια ή μισθούς της παρούσας και στα ποσοστά ή τις ειδικότητες των απασχολούμενων εργατοτεχνιτών μετάλλου (πλην των ηλεκτροσυγκολλητών), όπως προβλέπεται από τις υπάρχουσες Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου κ.λπ.
4. α) Ηλεκτροσυγκολλητές Α? και Β? τάξης
β) Ηλεκτροσυγκολλητές άνευ πτυχίου
Ο συνολικός μηνιαίος μισθός (βασικός συν τριετίες) προσαυξάνεται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20%.
(Α) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Σιδηρουργούς, σφυρηλάτες και καμινευτές, υδρογονοκολλητές – μολυβδουργούς και εργάτες εμαγιέ. Καρδιολόγους που εργάζονται μέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιμασίας της άμμου και αποκομιδής χυτών.
β) Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος. Στις παρακάτω ειδικότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, που εργάζονται στα υπό επισκευή, ανέγερση και εξοπλισμό πλοία, πλωτές δεξαμενές, ναυπηγικές κλίνες κ.λπ.:
– Μηχανοτεχνίτες, σωληνουργούς, εφαρμοστές σωληνουργούς, ελασματουργούς, ελασματουργούς – συναρμολογητές, πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), αμμοβολιστές, λεβητοποιούς, καθαριστές πλοίων, εργάτες και αναρριχώμενους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωμάτων.
– Εργάτες μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς μανουβραδόροι).
– Στους μισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαμενές και ανήκουν οργανικά στα μόνιμα πληρώματά τους.
– Στους μισθωτούς που απασχολούνται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων, μεταλλικών ή πλαστικών και μονώσεων.
– Υφαλοχρωματιστές, χρωματιστές πλοίων και ματσακονιστές πλοίων.
(Β) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες:
– Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άμμο, που απασχολούνται στα χυτήρια, ελαιοχρωματιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται πιστολέτο.
– Βουρτσαδόρους, τροχιστές, γαλβανιστές – κασσιτερωτές, επιμεταλλωτές, επινικελλωτές, χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης και πονταδόρους.
(Γ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δίδεται στους εργαζόμενους σε κατασκευές και επισκευές πλαισίων αμαξωμάτων παντός τύπου και γεωργικών μηχανημάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και των συνεργείων επισκευής παντός τύπου αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας:
α) 15% επί των βασικών μισθών σε: Οξυγονοκολλητές, βαφείς, βουρτσαδόρους, μονταδόρους.
β) 12% επί των βασικών μισθών σε: Σιδηρουργούς, φανοποιούς, διακοσμητές, εφαρμοστές μηχανουργείων, εφαρμοστές αμαξωμάτων, ξυλουργούς αμαξωμάτων, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, μηχανικούς συνεργείων αυτοκινήτων και ταπετσέρηδες.
γ) 10% επί των βασικών μισθών σε: Πλύντες, λιπαντές, εργάτες αυλής, αποκομιδής και συγκομιδής απορριμμάτων και καθαριστές αφοδευτηρίων.
Στους βοηθούς και μαθητευόμενους των ως άνω ειδικοτήτων καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
(Δ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται σε:
Τεχνίτες-τριες, εργάτες-τριες που απασχολούνται σε εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία κατασκευής και επισκευής υγρών και ξηρών συσσωρευτών (μπαταριών, ξηρών ηλεκτρικών στηλών) σε όλη τη χώρα, υπολογιζόμενο στα βασικά ημερομίσθια.
(Ε) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται σε:
α) Εργαζόμενους (εργάτες – βοηθούς) και τεχνίτες που απασχολούνται με την εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση κ.λπ. ηλεκτρονικών συσκευών θάλασσας.
β) Τεχνίτες (εργάτες – βοηθούς) και εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες γραφίτη. Όλα τα ανθυγιεινά επιδόματα εκτός των τεχνιτών τα δικαιούνται και οι εργάτες και βοηθοί που απασχολούνται στις συγκεκριμένες εργασίες.
(ΣΤ) Συντηρητές με τις ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων παραγωγής μεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων και ειδών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, που οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δικαιούνται άλλα ή μεγαλύτερα πάσης φύσεως επιδόματα, λαμβάνουν και αυτοί τα ανάλογα αυτά επιδόματα.
(Η) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούμενους στις παρακάτω εργασίες:
– ηλεκτρικούς κλίβανους τήξης μετάλλου,
– κλίβανους δ? εμφύσησης (LD),
– θερμή εξέλαση μετάλλου,
– κλίβανους αναπυράκτωσης,
– κλίβανους τήξης με πετρέλαιο,
– απλούς κάθετους κλίβανους παραγωγής χυτοσίδηρου,
– στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερμού μετάλλου.
(Θ) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούμενους στις υψικάμινους και κωκερίες.
4. Επίδομα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη: Στους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών που υπάγονται στην παρούσα, καταβάλλεται επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο επί των κατωτέρω μισθών – ημερομισθίων (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
5. Επίδομα αναρρίχησης: Παίρνουν επιπλέον 15% επίδομα αναρρίχησης επί των εκάστοτε, κατά κατηγορία εργαζόμενου της παρούσας, συνολικά διαμορφωμένων ημερομισθίων και μισθών (βασικός τριετίες) όσοι τεχνίτες και οι βοηθοί τους ή εργαζόμενοι ασκούν εργασία αναρριχώμενοι σε σκαλωσιές, σε πάσης φύσεως ικριώματα, επί πλοίων, κτιρίων, οχημάτων κ.λπ. (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
6. Επίδομα επίβλεψης εργοδηγών – προϊσταμένων: Επιπλέον 20%, υπολογιζόμενο επί του κατώτερου ημερομισθίου τεχνιτών, δικαιούνται εργοδηγοί – προϊστάμενοι (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
7. Επίδομα αυτόματων ή ημιαυτόματων συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης με αδρανή αέρια: Στους ηλεκτροσυγκολλητές καταβάλλεται επίδομα 1,60 ευρώ ημερησίως, για τον χειρισμό συσκευών Argon-Arcair. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για την ημέρα που οι ηλεκτροσυγκολλητές χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές τουλάχιστον επί πέντε (5) ώρες (Δ.Α.44/1997).

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λπ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ωράριο εργασίας: Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων που αναφέρονται στην παρούσα, πλην των απασχολούμενων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και των χυτών, ορίζεται σε πενθήμερη εβδομάδα, με σαράντα (40) ώρες δουλειάς, χωρίς περικοπή αποδοχών (Σ.Σ.Ε. έτους 1991).
Το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ορίζεται σε τριάντα επτά και μισή (37,5) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα, χωρίς περικοπές αποδοχών και για όσους δουλεύουν στα πλοία. Το ωράριο των χυτών παραμένει όπως ορίζει η προηγούμενη Σ.Σ.Ε. (πεντάωρη απασχόληση, ΔΕΝ 1457, σελ. 1307). Για κάθε εργάσιμη ώρα πέραν του πεντάωρου κατά την ημέρα της χύτευσης, παίρνουν προσαύξηση 1/5 του πεντάωρου συν 50% επ? αυτού.
Στην προκύπτουσα διαφορά της πρώτης (1ης) ώρας στις επιχειρήσεις που έχουν χύτευση κάθε μέρα, ο εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο για τη μία (1) αυτή ώρα πριν τη χύτευση σε άλλη εργασία (Σ.Σ.Ε. ετών 1993 και 1991).
2. Ασθένεια – ατύχημα και αναρρωτική άδεια: Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος μετά από ασθένεια ή ατύχημα κριθεί ικανός προς εργασία και εφόσον η ανικανότητά του δεν διήρκεσε πάνω από ένα (1) χρόνο, ο εργοδότης, εφόσον απασχολεί προσωπικό είκοσι (20) ατόμων και άνω, του παρέχει εργασία στην επιχείρηση, στην ίδια ειδικότητα, όπως συνέβαινε πριν το περιστατικό που επέφερε την αναρρωτική άδεια (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
3. Συνδικαλιστικές άδειες: Άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, ανά μήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης του κλάδου. Άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, δίνεται στον πρόεδρο, γενικό γραμματέα και αντιπρόεδρο των πλέον αντιπροσωπευτικών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ίδια άδεια χορηγείται σε πρόεδρο και γενικό γραμματέα της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης της επιχείρησης.
Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες άδειες μετ? αποδοχών εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν από τριάντα (30) εργαζόμενους και άνω.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι συνδικαλιστικές άδειες του Ν.1264/1982.
Άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, ανά μήνα δίνεται σε αιρετούς εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στα Δ.Σ., ΙΚΑ, ΑΟΕΚ, Εργατική Εστία, ΟΑΕΔ, ΤΑΠΕΜ. Αυτή η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άδειες του Ν.1264/1982 (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
4. Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις και δικαιώματα: Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς και να τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Τα πρωτοβάθμια κλαδικά και εργοστασιακά σωματεία, οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις και η ΓΣΕΕ, έχουν το δικαίωμα ελέγχου (μέσω εκπροσώπων τους) των επιχειρήσεων μαζί με την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΙΚΑ και το ΤΑΠΕΜ.
Επιτρέπεται η είσοδος στις επιχειρήσεις συνδικαλιστικών οργάνων (εκπροσώπων τους) κάθε βαθμίδας κατά την ώρα του διαλείμματος και πέρα από αυτό, ύστερα από συνεννόηση με τον εργοδότη (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
5. Εκτός έδρας: Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου εκτός του εργοστασίου και όταν ακόμα η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του εργοδότη ή της συγκοινωνίας, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται από τη στιγμή αναχώρησης από αυτό και η λήξη εργασίας είναι η στιγμή της επαναφοράς του. Για εργασία που εκτελείται πέραν των 60 χλμ. από την έδρα της επιχείρησης (έστω και με επαναφορά στην έδρα του εργαζόμενου, δηλαδή χωρίς διανυκτέρευση), η διαδρομή, εφόσον γίνεται εκτός του νόμιμου ωραρίου, πληρώνεται υπερωριακά.
Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός της έδρας της επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζόμενου αυθημερόν στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση υποχρεούται, με τα δικά της έξοδα, να εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκημα διαμονής και το ημερομίσθιο καταβάλλεται διπλό (προσαύξηση 100%), (Σ.Σ.Ε. ετών 1993 και 1991).
6. Γάλα: Οι εργαζόμενοι σε χώρους ή με ειδικότητες που έχουν χαρακτηριστεί από το Συμβούλιο Κρίσεως Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ως ΒΑΕ, δικαιούνται μία (1) φιάλη 1/2 λίτρου γάλα ημερησίως, με δαπάνη του εργοδότη (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
7. Φόρμες – Υποδήματα: Ο εργοδότης εφοδιάζει όλους τους εργαζόμενους με δύο φόρμες εργασίας τον χρόνο και με δύο ρόμπες εργασίας τον χρόνο τις εργαζόμενες.
Σε όλους τους ηλεκτροσυγκολλητές Α? και Β? τάξης, σε αδειούχους και μη αδειούχους, στους φλογοχειριστές, οξυγονοκολλητές, χύτες, αμμοβολιστές και υδροβολιστές, πάσης φύσεως γαλβανιστές, μπανιαδόρους, δίνεται ένα ζεύγος υποδήματα από βακέτα τον χρόνο.
Επίσης, ένα ζεύγος υποδήματα τον χρόνο παρέχεται σε όσους εργάζονται πάνω σε κάθε είδους πλωτά μέσα, ανεξαρτήτου ειδικότητας (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
8. Μπουφάν εργασίας: Στους εργαζόμενους σε εξωτερικό περιβάλλον, που είναι εκτεθειμένοι σε διάφορες καιρικές συνθήκες, επιπλέον παρέχεται τον χρόνο ένα μπουφάν εργασίας, το οποίο έχει ειδική προστατευτική επένδυση (τζάκετ).
Διατηρούνται σε ισχύ παροχές σε είδος (ποδιές, γάντια, γυαλιά, κράνη κ.λπ.) που δίνονται από διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα ή Σ.Σ.Ε. και δεν θίγονται από την παρούσα (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
9. Προσδιορισμός προϋπηρεσίας
(1) Πέραν όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα για τον προσδιορισμό της προϋπηρεσίας (κατά κατηγορία εργαζομένων), ισχύουν και τα παρακάτω:
α) Σαν προϋπηρεσία των ελασματουργών – συναρμολογητών παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη, σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του λεβητοποιού, του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων και λεβήτων, του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών, του ελασματουργού, του ηλεκτροσυγκολλητή, του οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστή), του συνδέτη σιδηρών κατασκευών, του πελεκητή, του καρφωτή, του καλαφάτη, του καμιναδόρου, του κοντραδόρου και του πιστολαδόρου.
β) Σαν προϋπηρεσία των τεχνιτών συναρμολογητών και ελασματουργών συνδετών παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του συναρμολογητή συνδέτη, του ελασματουργού συναρμολογητή, του ελασματουργού, του λεβητοποιού και του ελασματουργού συνδέτη.
γ) Σαν προϋπηρεσία των τεχνιτών ελασματουργών παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασματουργού, του ελασματουργού συναρμολογητή, του συναρμολογητή συνδέτη και του ελασματουργού συνδέτη.
δ) Σαν προϋπηρεσία των τεχνιτών ελασματουργών μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λπ. παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασματουργού συναρμολογητή, του ελασματουργού, του λεβητοποιού, του σιδηρουργού, του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών και του εργάτη μεταφοράς βαρέων βαρών (μανουβραδόρου).
ε) Σαν προϋπηρεσία των ελασματουργών – μεταχαρακτών παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ελασματουργού συναρμολογητή, του λεβητοποιού, του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων και λεβήτων, του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών (εκτός σιδηρουργού), του ελασματουργού, του ηλεκτροσυγκολλητή, του φλογοχειριστή, του συνδέτη σιδηρών κατασκευών, του καμιναδόρου, του πιστολαδόρου, του ελασματουργού χαράκτη, του πελεκητή, του καρφωτή, του καλαφάτη και του κοντραδόρου.
στ) Σαν προϋπηρεσία των ελασματουργών – χαρακτών παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του χαράκτη, του μελετητή σχεδιαστή ναυπηγικών γραμμών, του κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων, του ελασματουργού μεταχαράκτη, του ελασματουργού μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων και λοιπών μετάλλων, του ελασματουργού συναρμολογητή.
ζ) Σαν προϋπηρεσία των μηχανουργών παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του σωληνουργού, του εφαρμογή σωληνουργού και του υδραυλικού.
η) Σαν προϋπηρεσία του εφαρμοστή σωληνώσεων παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του μηχανοτεχνίτη, του σωληνουργού, του υδραυλικού.
θ) Σαν προϋπηρεσία του σιδηρουργού παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του σιδηρουργού, του καμιναδόρου και του πυρωτή.
ι) Σαν προϋπηρεσία του ορειχαλκουργού και χύτη ορείχαλκου – σιδηροχύτη παίρνεται υπόψη και η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: του ορειχαλκουργού, του χύτη ορείχαλκου, του χύτη αλουμινίου.
κ) Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, σαν προϋπηρεσία παίρνεται υπόψη αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα ή και σε συναφή ειδικότητα, στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη (Σ.Σ.Ε. έτους 1990).
(2) Μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε αυτόν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (πέντε ημέρες), πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να περιλάβει σε αυτό οποιονδήποτε χαρακτηρισμό σε βάρος του εργαζόμενου (Σ.Σ.Ε. έτους 1991).
10. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων σε εργασίες συγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης: Εφαρμόζεται το Π.Δ.95/1978 (ΦΕΚ 20/Α?/1978), το προεδρικό διάταγμα για τον θόρυβο και ο Ν.1568/1985.
Σε κάθε επιχείρηση με πάνω από είκοσι (20) απασχολούμενους και εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στον χώρο, η ΠΟΕΜ στο εξής δύναται να ορίζει έναν (1) εργατοϋπάλληλο ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, σύμφωνα με τον Ν.1767/1988 (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
Ο χρόνος παραμονής των εργαζομένων κατά την εργασία τους (αμμοβολιστές κ.λπ. ειδικότητες), σε χώρους που υπάρχουν ή δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες εργασίας, δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ωρών. Ο εργοδότης μπορεί να απασχολήσει τους εργαζόμενους αυτούς, για το υπόλοιπο διάστημα του νόμιμου ωραρίου τους, σε σημεία που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (Σ.Σ.Ε. έτους 1991).
11. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μελών σωματείου: Στο πλαίσιο της υλοπ�

http://taxheaven.gr