Μενού Κλείσιμο

Παραταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας 

 Παράστασης πληρωμής τελών κυκλοφορίας μέχρι Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2017.

Η παράταση δεν ισχύει για κατάθεση πινακίδων