Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

EFORIA
Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι εξής παρατάσεις :
1. ΕΝΤΥΠΟ   Ε11 ΣΕΠΕ-ΕΡΓΑΝΗΣ   ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2014  ΜΕΧΡΙ  28/02/2015
2. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΜΕΧΡΙ  31/03/2015
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΩΝ  ΜΕΧΡΙ 27/02/2015