Μενού Κλείσιμο

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών οι νέες προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων για την χρήση 2014 είναι οι εξής :

Φυσικά Πρόσωπα  (έντυπα Ε1,Ε2,Ε3)  μέχρι και  27/07/2015

Νομικά Πρόσωπα  ( Εντυπο  Ν ) μέχρι 20/07/2015

 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΣ  1ης  ΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  31/07/2015