Μενού Κλείσιμο

Παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων έως και τις 26 Ιουνίου 2015

100 δοσεις
100 δόσεις ρύθμισης οφειλών σε υπόλοιπα στην Εφορία

Τελικά ανακοινώθηκε η παράταση των 100 δόσεων έως την 26ην Ιουνίου 2015