Μενού Κλείσιμο

Παράταση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 2014

 

 

Παράταση ένα μήνα  δόθηκε τελικά στις καταστάσεις Πελατών -Προμηθευτών 2014 οι οποίες έληγαν 30/09/2015 με καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2015  με δικαίωμα μέχρι 30/11/2015 να γίνουν όποιες διορθώσεις προκύψουν.