Μενού Κλείσιμο

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014

Οσοι προέβησαν σε αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2014  (αγορά ,μεταβίβαση,γονική παροχή,κληρονομιά κλπ)
πρέπει να υποβάλουν Ε9 μέχρι  31/01/2015 το αργότερο .
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014