Μενού Κλείσιμο

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 No2

Ε9
Δεν έχει ανοίξει το taxis για μεταβολές  στο Ε9 2014 (χρήση 2013) πιθανολογείτε
ότι θα ξεκινήσει  μετά τίς  20 Οκτωβρίου 2014
με καταληκτική ημερομηνία πρός το παρόν την  30/11/2014 με λογική παράταση διότι
έπρεπε το σύστημα  να ανοίξει στίς 1/10/2014 μέχρι 30/11/2014 .