Μενού Κλείσιμο

ΕΦΚΑ 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής: 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή.  Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

ENΔEIKTIKH ΣΥΝΤΑΞΗ

·  ΕΤΗ      ΚΑΤ.1    ΚΑΤ.2     ΚΑΤ.3      ΚΑΤ.4      ΚΑΤ.5      ΚΑΤ.6
·  30-31    603,71      647,66    718,53      805,00       907,06    1.092,75
·  31-32    619,06      666,07    741,89      834,40       943,59    1.142,25
·  32-33    634,40      684,48    765,26      863,80       980,12    1.191,75
·  33-34    653,78      707,73    794,76      900,93    1.026,24     1.254,25
·  34-35    673,15      730,98    824,26      938,05    1.072,37    1.316,75
·  35-36    692,53      754,23   853,76      975,18   1.118,49     1.379,25
·  36-37    712,29      777,95    883,85   1.013,05   1.165,54     1.443,00
·  37-38    732,05      801,66    913,94   1.050,91    1.212,59     1.506,75
·  38-39    751,82      825,38    944,03   1.088,78    1.259,64     1.570,50
·  39-40    771,58      849,09    974,12   1.126,65   1.306,68     1.634,25

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 121,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 144,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 173,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 207,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 249,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 324,00€

Οι ασφαλιστικές κλάσεις των αγροτών θα αυξάνονται τα επόμενα έτη, ως εξής:

α) Το έτος 2021, οι μηνιαίες εισφορές ανά κατηγορία, θα διαμορφωθούν ως εξής: (1) 123, (2) 147, (3) 177, (4) 212, (5) 254 και (6) 332 ευρώ

Μηνιαία αύξηση από 2 έως 8 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία.

β) Το έτος 2022, οι μηνιαίες εισφορές ανά κατηγορία, θα διαμορφωθούν ως εξής: (1)125, (2) 150, (3) 180, (4) 216, (5) 260 και (6) 339 ευρώ.

Μηνιαία αύξηση από 2 έως 7 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία.

γ) Τα έτη 2023 και 2024, η προσαύξηση θα γίνεται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, του προηγούμενου έτους.

δ) Από το 2025 και μετά, η προσαύξηση κατ’ έτος θα γίνεται κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.

ε)Προσοχή: Υπάρχει σταθεροποίηση της εισφοράς υγείας σε ενιαίο ποσό από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και άνω.