Μενού Κλείσιμο

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΧΡΙ 14-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ 18 Ετών- Γεννηθέντες 1996
Προθεσμία έως 14/3/2014
ΥΠΕΣ ΔΜΗΕΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Υποβολή Αίτησης Ετεροδημοτών
Η Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ετεροδημοτών συντελείται σε 2 βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Υποβολή Αίτησης
Συμπληρώνονται – καταχωρούνται στο αριστερό τμήμα της αίτησης τα στοιχεία του εκλογέα με ελληνικούς χαρακτήρες.
• Υποχρεωτικά στοιχεία εκλογέα: Φύλο, Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Ημ/νία Γέννησης, Νομός Εγγραφής, Δήμος Εγγραφής και Αρ. Δημοτολογίου. Εφόσον δεν υπάρχει Όνομα Πατέρα θα πρέπει να συμπληρωθεί το λεκτικό «ΑΠ» (Άνευ Πατρός).
Συμπληρώνονται στο δεξί τμήμα της αίτησης τα στοιχεία διαμονής του εκλογέα με ελληνικούς χαρακτήρες. Εξυπακούεται ότι συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της δ/νσης διαμονής (υποχρεωτικά οδός και αριθμός εφ’ όσον υπάρχουν), ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή του στο εκλογικό διαμέρισμα, που πρέπει.
• Υποχρεωτικά στοιχεία διαμονής: Νομός Διαμονής, Δήμος Διαμονής, Πόλη-Περιοχή, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Τηλέφωνο.
Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, «κλικ» στο πλήκτρο «Καταχώρηση Αίτησης», όπως δείχνει το βελάκι  και εμφανίζεται το επόμενο βήμα.
ΒΗΜΑ 4: Εκτύπωση Αίτησης
Εμφανίζεται σε προεπισκόπηση η αίτηση του ετεροδημότη και «κλικ» στο πλήκτρο «Εκτύπωση Αίτησης», όπως δείχνει το βελάκι.
1. Η αίτηση με τον ίδιο κωδικό (πάνω αριστερά) πρέπει να εκτυπωθεί τρεις φορές, έτσι ώστε την μία να κρατήσει ο ετεροδημότης και οι άλλες δύο να αποσταλούν στον Δήμο Διαμονής. Ο Δήμος Διαμονής αφού ελέγξει ότι τα δύο αντίγραφα αίτησης έχουν τον ίδιο κωδικό και λοιπά στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσει σε αυτά το εκλογικό διαμέρισμα (κωδικός, ονομασία) και να αποστείλει το ένα εκ των δύο ταχυδρομικά ή με fax (2131361167) στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το αργότερο μέχρι 24 Μαρτίου 2014.
Σημείωση: Η αίτηση έχει δύο αριθμούς πρωτοκόλλου, ο πρώτος (παραλαβής) είναι για τα ΚΕΠ, ο δεύτερος είναι για τον Δήμο.
Πηγη  taxheaven