Μενού Κλείσιμο

ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σε περίπτωση μετακίνηση εκτός Νομού χρειάζεται Ειδική Βεβαίωση Κατοικίας

Για την Βεβαίωση πατήστε ΕΔΩ.

Με τους Κωδικούς Taxis εισέρχεστε στην Εφαρμογή  επιλέγουμε

Εκτύπωση Βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης