Μενού Κλείσιμο

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Ε9 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Το Αρθρο 5 του Ν 4446/2016 περί αδήλωτων εισοδημάτων  προβλέπει και  τις αλλαγές στο Ε9 (Περιουσιακή Κατασταση) με διακαίωμα απαλλαγής από το πρόστιμο του εκπροθέσμου .

Η δυνατότητα αυτή δύναται εφόσον  αναγραφεί στίς παρατηρήσεις  των περιουσιακών αλλαγών η Φράση (Βαση Ν.4446/2016) και μόνο τότε θα υπαχθεί η δήλωση στην απαλλαγή .

Αν ωστόσο μετά την εκκαθάριση σας υποβληθεί πρόστιμο έχετε την δυνάτότητα βάση νόμου να υποβάλεται αίτηση διαγραφής στην αρμόδια ΔΟΥ .

Προθεσμία  μετά την παράταση του Ν4446/2016 περί αδήλωτων εισοδημάτων (ο οποίος περιέχει και ο Αρθρο 5 ) ορίζετε η  30/09/2017 .