Μενού Κλείσιμο

Yπηρεσίες Γραφείου

Το Λογιστικό γραφείο Taxdoctor στην πολυετή παρουσία του στην Ελληνική οικονομική ζωή, είναι σε θέση να διαχειριστεί όλες τις απαιτητικές λογιστικές υπηρεσίες εταιριών αλλά και ιδιωτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
  • ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
  • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Η εμπειρία μας σε πολλές μορφές επιχειρήσεων και ο επαγγελματισμός μας είναι η εγγύηση για εσάς της αξιοπιστίας μας σαν συνεργάτες και της σιγουριάς που μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας.
Γιατί ο επιχειρηματίας, η εταιρία αλλά και ο ιδιώτης που επιχειρεί ή απλά διαχειρίζεται το φορολογικό του προφίλ προς την πολιτεία, είναι στρατηγικής σημασίας να πλαισιώνεται απο ικανούς συνεργάτες.

Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που έχει να προσφέρει σήμερα το γραφείο μας, και είμαστε περήφανοι για τις υπηρεσίες και τις λύσεις που παρέχουμε.

Παναγιώτης Κοζωνάκης – Κώστας Παπακώστας
Taxdoctor.gr