Μενού Κλείσιμο

ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΉΣΗΣ 2018 ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης για χωριστές δηλώσεις μεταξύ συζύγων.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 πρέπει με την είσοδο τους στο Taxisnet και χρησιμοποιωντας τους κωδικούς τους ενός και μόνο εκ των συζύγων να υποβάλουν αίτηση προκειμένου μόλις ανοίξει η εφαρμογή των δηλώσεων χρήσης 2018 να κάνουν χωριστές δηλώσεις.

Δεν ειναι απαραίτητο να υποβάλουν αίτηση και οι δυο σύζυγοι.