Μενού Κλείσιμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Υ/Δ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εχουν ανασταλεί οι Συμβάσεις τους πρέπει να εισέλθουν στην ειδική πλατφόρμα προκειμένου να συμπληρωσουν τα απαραίτητα στοιχεία για ναλάβουν το επίδομα των 800€.

Στην περίπτωση εργαζομένων με αναστολή Σύμβασης με κρατική εντολή δύνεται η δυνατότητα εφόσον μισθώνουν κατοικία να συμπληρώσουν τα ανάλογα πεδία στην αίτηση ( ΑΦΜ – Ονομ/νο Ιδιοκτήτη -Διεύθυνση κλπ.) προκειμένου να έχουν την δυνατότητα μείωσης κατά 40% του ενοικίου τους για το ανάλογο διάστημα.

Για την είσοδο στην εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ

Υπενθυμίζουμε πως η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής (για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με κρατική εντολή) :

-Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1
-Στις 2/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 2
-Στις 3/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 3
-Στις 4/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 4
-Στις 5/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 5
-Στις 6/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 6
-Στις 7/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 7
-Στις 8/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 8
-Στις 9/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 9
-Στις 10/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 0

Προσοχή: Για τους εργαζόμενους σε σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e – ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν, της αναστολής της σύμβασης εργασίας του (σ.σ. ακόμη η εφαρμογή δεν μπορεί να διακρίνει τους εν λόγω εργαζόμενους με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μη μπορούν να εισέλθουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στην πλατφόρμα, παρά μόνο βάσει ΑΦΜ