Μενού Κλείσιμο

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το επίδομα τέκνων για όσους υπέβαλαν χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Τετάρτη, 26.02.2014

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ
ΔΗΛΩΣΗ Ε1»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Όσοι δικαιούχοι του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών για το έτος 2013, υπέβαλαν χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Έντυπο Α21 μέσω του TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων (Γ. Γ. Π. Σ.), για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων μέχρι τις 28-2-2014.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ