Μενού Κλείσιμο

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Ε.

Με τον νέο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, μεταβάλλεται  η κλίμακα με τους συντελεστές φορολόγησης των αποζημιώσεων απόλυσης από 1/1/2014.

Επομένως, το εισόδημα που αποκτάται από 1/1/2014 και προέρχεται από αποζημίωση οποιουδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης θα φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: (παρ. 3 άρθρου 15 νέου Κ.Φ.Ε.)

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
0-60.000 0%
60.001-100.000 10%
100.001-150.000 25%
150.001 και άνω 30%

 

Ουσιαστικά, η αλλαγή αφορά μόνο το κλιμάκιο 100.001 – 150.000 ευρώ με τον συντελεστή να αυξάνεται στο 25% από 20%. Για τα υπόλοιπα κλιμάκια οι συντελεστές παραμένουν οι ίδιοι.