Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: AIRBNB

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝIΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΟΛ.1170/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου…